נזקי רכוש

נכסים יקרים שבבעלותנו עשויים להינזק בשריפה, הצפה, ליקוי בניה, פריצה ואירועי נזק אחרים.

משרדנו מייצג נפגעים בשלושה אפיקים עיקריים בתחום זה: 

  1. תביעה נזיקית נגד מי שאחראי לנזקים שנגרמו לנו. 

  2. תביעה ביטוחית נגד חברת הביטוח בה ביטחנו את הנכס. 

  3. תביעה נגד מס רכוש, במקרים בהם הנכס נפגע כתוצאה מפעולת טרור או מלחמה.

משרדנו מקיים קשרי עבודה הדוקים במיוחד עם מהנדסים ושמאים מהמובילים בישראל.

חשוב לדעת שתביעת נזקי רכוש מתבססת ברובה על חוות דעת שמאית.

אנו מוצאים שבאופן קבוע, שמאים מטעם חברות הביטוח מעריכים את הנזקים לרכוש המבוטח, בסכומים נמוכים משווי הרכוש בפועל. לכן, רצוי מאוד לפנות למשרדנו לפני שמקבלים את הצעתה שלחברת הביטוח לפיצוי בגין הנזקים לרכוש.

כמו כן אנו מייצגים נתבעים שאין ברשותם ביטוח המכסה את הנזק שגרמו. כך לדוגמה, לקוח משרדנו שהינו מתקין מזגנים, התקין מערכת מיזוג בפנטהאוז יוקרתי במרכז הארץ. נגד הלקוח הוגשה תביעה על סכום של מאות אלפי שקלים בגין נזקי שריפה שנגרמה במקום עקב קצר חשמלי במזגן. לאחר מאבק משפטי ארוך ומורכב, התביעה הסתיימה בתשלום של אלפי שקלים בודדים.