ביטוח סיעודי - תגמולים בירושה

לקוח משרדנו שאביו נפטר לאחרונה, זכה לתשלום בסך 140,000 ש"ח מחברת הביטוח הראל, עבור תגמולי ביטוח סיעוד שלא שולמו לאב בעודו היה בחיים.