פגיעה בכתף בתאונת דרכים: כ-450,000 ש"ח פיצויים

לקוחת משרדנו, אחות בבית חולים, נפגעה בתאונת דרכים בדרכה לעבודה ונגרמה לה פגיעה בכתף.

במסגרת טיפולנו במקרה, שולמו ללקוחה תגמולי ביטוח לאומי ופיצויים מחברת הביטוח (ביטוח חובה), בסך גבוה מ-450,000 ש"ח.