תביעות ביטוח

חברות ביטוח הן בתי עסק המבוססים על עקרונות של פיזור סיכון וערבות הדדית. מי שמעוניין לבטח את עצמו מפני סיכון מסויים כמו תאונה, מחלה קשה או שריפה של בית העסק, משלם לחברת הביטוח סכום כסף קטן מדי חודש (פרמיה). תמורת התשלום חברת הביטוח מתחייבת לפצות את המבוטח בסכומי כסף גדולים מאוד, במידה והסיכון אכן יתממש.

בפועל, חברות הביטוח נהנות מאוד מהכספים שנשארים ברשותן והמבוטחים נדרשים לעשות "שמיניות באוויר" כדי לקבל מהן את סכומי הכסף המובטחים.

לעיתים חברת הביטוח אינה מוכנה לשלם למבוטח את הפיצויים שמגיעים לו ולעיתים מוכנה לשלם רק סכום חלקי עקב טענות שונות ומשונות.

 

משרדנו מייצג מבוטחים בתביעות נגד חברות הביטוח, בגין כל סוגי הפוליסות:

  • ביטוחי חיים

  • אובדן כושר עבודה

  • תאונות אישיות

  • ביטוחי בריאות והשתלות

  • ביטוחי חו"ל

  • ביטוחי דירה

  • עסקים וצד ג'

  • חבות מעבידים

  • ביטוחים סיעודיים

  • ועוד.

בנוסף, אנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף, חוות דעת מקצועיות וניהול תביעות לעשרות סוכנויות ביטוח.